Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Jaworzno
Ogłoszenie o naborze Nr 87034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy        


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem


  wyjazdów w teren,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek w Jaworznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pozostałe budynki Oddziału nie są przystosowane– brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • Prowadzi odpowiednie ewidencje, rejestry, monitoring oraz dziennik korespondencji w tym zakresie oraz przekazuje sprawozdania z badań, weryfikuje i opracowuje WWiORB i STWiORB,
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg- Laboratorium Drogowe oraz innych wydziałów w pozyskaniu, koordynacji i opracowywaniu informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali oraz na zewnątrz do Biur Inżynierów Projektów,
 • Przygotowuje na podstawie danych otrzymanych od Kierowników Zespołów zbiorcze zestawienie „Monitoring Jakości Robót” oraz prowadzi w tym zakresie korespondencję (wyjaśnienia, uzgodnienia) w Kierownikami Projektów i Nadzorem oraz Centralą,
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg- Laboratorium Drogowe przy przygotowaniu dokumentów do kontroli i audytów wewnętrznych oraz audytów realizowanych przez Polskie Centrum Akredytacji,
 • Przyjmuje, rejestruje oraz przekazuje korespondencję wpływającą do Wydziału, kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych zadań w ramach stanowiska,
 • obsługuje skrzynkę pocztową E-PUAP poprzez odbiór korespondencji przychodzącej,
 • rozwozi korespondencje pomiędzy siedzibami Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu technologii i jakości robót drogowych (orientacja w zakresie badań laboratoryjnych),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa

  Firma: Urząd Miasta Katowice

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5, art. 50...

  Dodane: 2021-12-01

 • Inspektor farmaceutyczny

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca poza siedzibą urzędu (w terenie...

  Dodane: 2021-11-30

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca...

  Dodane: 2021-11-29

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone