Dodatek nocny – co to jest, stawka, Kodeks pracy

AKTUALNOŚCI

14 Paź · Paweł · Brak komentarzy

Dodatek nocny – co to jest

 

Dodatek nocny wypłacany jest osobom, które pracują w porze nocnej. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych przysługuje podwładnym, którzy regularnie wykonują zadania podczas zmiany nocnej, jak i tym, którzy pracują w nocy tylko sporadycznie.

 

Do pracowników nocnych zalicza się osoby wykonujące zadania w nocy:

 

  • co najmniej 3 godziny,
  • co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

 

Pora nocna – Kodeks pracy

 

Według artykułu 151. Kodeksu pracy: pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. To przedsiębiorca decyduje, które 8 godzin z powyższego przedziału przeznaczone są na porę nocną. Wszystkie zasady dotyczące konkretnych godzin powinny być zawarte w regulaminach wewnątrzzakładowych. Jeśli przełożony nie wyznaczył przedziału czasowego, to godziny pomiędzy 21.00 a 7.00 traktowane są jak pora nocna.

 

Pracodawcy mają obowiązek zgłosić do okręgowego inspektora pracy fakt, że podwładni wykonują zadania podczas nocnej zmiany.

 

Dodatek za pracę w nocy

 

Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę pracy. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że dłużej niż 8 godzin w porze nocnej nie mogą pracować osoby wykonujące zadania szczególnie niebezpieczne oraz takie, od których wymaga się dużego nakładu wysiłku fizycznego bądź umysłowego.

 

Zapis ten nie dotyczy pracowników:

 

  • zarządzających w imieniu przełożonego zakładem pracy,
  • prowadzących akcje mają na celu uratowanie życia ludzkiego, ochronę mienia lub środowiska oraz usunięcie awarii.

 

Stawka za godziny nocne

 

Stawka za godziny nocne różni się w zależności od miesiąca, a nawet roku. Zależy ona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym (w 2019 roku jest to 2250 zł brutto). Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej. Oblicza się go, dzieląc minimalne wynagrodzenie przez liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu i otrzymany wynik mnożąc przez 20%. Po dokonaniu obliczeń dodatek za pracę nocną w 2019 roku wygląda następująco:

 

MiesiącLiczba godzin pracy w danym miesiącuSposób obliczania dodatku za pracę w porze nocnejStawka za godzinę (brutto)
Styczeń1762250 zł/176 x20%2,56 zł
Luty1602250 zł/160 x20%2,81 zł
Marzec1682250 zł/168 x20%2,68 zł
Kwiecień1682250 zł/168 x20%2,68 zł
Maj1682250 zł/168 x20%2,68 zł
Czerwiec1522250 zł/152 x20%2,96 zł
Lipiec1842250 zł/184 x20%2,45 zł
Sierpień1682250 zł/168 x20%2,68 zł
Wrzesień1682250 zł/168 x20%2,68 zł
Październik1842250 zł/184 x20%2,45 zł
Listopad1522250 zł/152 x20%2,96 zł
Grudzień1602250 zł/160 x20%2,81 zł
Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2017 - 2020 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone