BHP w pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy) – przepisy, zasady, prawo pracy

RYNEK PRACY

29 Sie · Paweł · Brak komentarzy

Przepisy BHP w pracy

 

Zasady BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) zostały ustalone, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób zawodowych oraz nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe przepisy BHP są zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Kodeksie pracy, ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W każdym miejscu pracy wszystkie reguły i normy BHP muszą być zachowane.

 

Zasady BHP

 

Artykuł 237. Kodeksu pracy mówi, że: „§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”.

 

Specjalne szkolenie BHP jest organizowane na koszt pracodawcy. Każdy nowo zatrudniony musi wziąć w nim udział i podpisać listę obecności, która będzie dowodem odbycia kursu. W przeciwnym wypadku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny. Obowiązkiem podwładnych jest zapoznanie się ze wszystkimi zasadami korzystania ze stanowiska pracy.

 

W niektórych zakładach wykonywane czynności wymagają używania odzieży ochronnej (kaski, kombinezony, specjalne okulary, rękawice czy obuwie). Jej koszt pokrywa przedsiębiorca. Oprócz tego w każdej firmie, w widocznych miejscach, powinny być rozmieszczone odpowiednie znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu oraz zakazu. Nie można także zapomnieć o działającej gaśnicy przeciwpożarowej.

 

Prawo pracy – BHP

 

Każdy zatrudniony ma obowiązek zapoznać się z regulaminem BHP w pracy. Nieprzestrzeganie zasad może być przyczyną ukarania pracownika. Przełożony ma prawo nałożyć na niesubordynowanego podwładnego kary upomnienia bądź nagany. Łamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi zagrożenie nie tylko dla jednej osoby, ale dla wszystkich zatrudnionych.

 

Pracownicy powinni pamiętać też, że jeśli przedsiębiorca wyda polecenie niezgodne z regułami BHP, to mogą odmówić wykonania zadania. Nie tracą przy tym wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia usterek w jednym z elementów wyposażenia zakładu należy zgłosić ten fakt do przełożonego.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2017 - 2020 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone