Praca: Statystyk

Urząd Statystyczny w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 121929

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu  naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą / ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych/

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę merytoryczną i logiczno-rachunkową zarejestrowanych kwestionariuszy oraz wyjaśnia nieprawidłowości z ankieterami w celu uzyskania danych zgodnych z przyjętą metodologią badań
 • Gromadzi, przetwarza i analizuje dane statystyczne w celu ich opracowania
 • Wstępnie analizuje i kontroluje poprawność wyników badania statystycznego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych
 • Realizuje dystrybucję kwestionariuszy oraz innych materiałów dotyczących badań ankietowych do ankieterów i respondentów w celu prawidłowej realizacji badań
 • Prowadzi kontrolę pracy terenowej ankieterów w celu zapewnienia prawidłowości wyników oraz zastępuje ankietera w terenie w przypadku nagłej nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodologii I organizacji badań
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone