Praca: Starszy technik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy technik
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87851

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy        


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem


  wyjazdów w teren,
- wykonywanie badań wymaga wysiłku fizycznego,
- praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie (  


   praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych).


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu Gruntów i Geotechniki analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje (po badaniach) próby laboratoryjne,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Administrator biurowy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

  Lokalizacja: śląskie/ Jaworzno

  Administracja biurowa, archiwizacja, wystawianie dokumentów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, brak

  Dodane: 2021-11-25

 • Starszy specjalista

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu, wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego, konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,...

  Dodane: 2021-11-24

 • Główny specjalista

  Firma: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura,...

  Dodane: 2021-11-23

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone