Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116379

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,

 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro,

 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • bierze udział z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kontrolach działalności powiatowych organów administracji architektoniczno – budowlanej i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu wykonania ustalonego rocznego planu kontroli,
 • ustala i dokumentuje stan faktyczny w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych w celu dokonania oceny zgodności jej działalności z przepisami prawa,
 • ocenia zgodność kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonywania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań,
 • przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji architektoniczno - budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Prawo budowlane i procedury egzekucyjnej.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
  PODOBNE OGŁOSZENIA
  • Inspektor wojewódzki

   Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

   Lokalizacja: śląskie/ Katowice

   Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

   Dodane: 2023-03-27

  • Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

   Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

   Lokalizacja: śląskie/ Katowice

   Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: wspieranie pracowników wydziału w zakresie stosowania zasad prostego języka, upraszczanie dokumentów urzędowych, tworzenie raportów z liczby i rodzaju uproszczonych dokumentów, prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania...

   Dodane: 2023-03-14

  • Inspektor

   Firma: Komenda Miejska Policji w Katowicach

   Lokalizacja: śląskie/ Katowice

   Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie...

   Dodane: 2023-03-13

  Więcej ofert pracy
  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  © 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone