Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 86757

Warunki pracy

Praca w siedzibie Komendy w godzinach pracy Komendy tj.; od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;


Budynek Komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich). Pomieszczenia Komendy są zlokalizowane na wysokim parterze oraz I piętrze.


Warunki pracy: • Oświetlenie naturalne/sztuczne

 • Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym

 • Praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego

 • Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym

 • Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów

 • Realizacja zadań pod presją czasu


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z dyscypliną służby i pracy w komendzie tj. nieobecności w służbie/pracy, zwolnienia lekarskie, urlopy, delegacje, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne
 • Prowadzi ewidencję czasu służby i pracy dla strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych Komendy
 • Prowadzi ewidencję rozliczania urlopów (wypoczynkowych, szkolnych, okolicznościowych), ewidencję zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do służby i pracy
 • Ustala wysokość rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaków w Komendzie
 • Sporządza sprawozdania dotyczące stanu zatrudnienia, czasu służby i rekompensat za czas ponadnormatywny
 • Sporządza okresowe sprawozdania i zestawienia dotyczące realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw administracyjno-biurowych
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, prawa administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sprawność działania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i kultura osobista
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone