Praca: Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII

Starszy Specjalista / Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli

w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/22/73

Miejsce pracy: Katowice

 

Umowa o pracę – 1 etat

 

Termin składania ofert: 09.05.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie analiz przedkontrolych w tym analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa
  i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale IIIA oraz w art. 192a ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy
  o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie
  w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (lekarz, pielęgniarka)
  • lata pracy zawodowej:
  • w przypadku stanowiska specjalisty: 3 lata pracy zawodowej;
  • w przypadku stanowiska starszego specjalisty: 4 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • umiejętność formułowania obiektywnych ocen, wiedza i profesjonalizm;
 • samodzielność i umiejętność mierzenia się z wyzwaniami;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • kreatywność i innowacyjność, budowanie relacji i dobrej atmosfery pracy w zespole,
 • wyrażanie się w sposób precyzyjny i adekwatny do określonej sytuacji;
 • współpraca w zakresie realizowanych zadań;
 • odporność na stres;
 • zdolności interpersonalne.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pielęgniarka / Pielęgniarz

  Firma: Fresenius

  Lokalizacja: śląskie/ Tychy

  Opis stanowiska: prowadzenie zabiegów hemodializy opieka pielęgniarska nad pacjentami hemodializowanymi oraz dializowanymi otrzewnowo prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej Warto z nami pracować, gdyż: troszczymy się o bezpieczeństwo Twojej pracy w...

  Dodane: wczoraj

 • Pielęgniarka / Pielęgniarz

  Firma: Fresenius

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Opis stanowiska: prowadzenie zabiegów hemodializy opieka pielęgniarska nad pacjentami hemodializowanymi oraz dializowanymi otrzewnowo prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej Warto z nami pracować, gdyż: troszczymy się o bezpieczeństwo Twojej pracy w...

  Dodane: wczoraj

 • Pielęgniarka / Położna / Technik analityki / Ratownik Medyczny

  Firma: Synevo Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Opis stanowiska: Obsługa Pacjentów w punkcie pobrań; Wykonywanie czynności pielęgniarskich w zakresie działania punktu pobrań; Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją badań. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe oraz czynne prawo wykonywania zawodu;...

  Dodane: 2022-05-11

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone