Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 125781

Warunki pracy

 


Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze pow. 4 godzin dziennie, w naturalnym i przy sztucznym oświetleniu. Na stanowisku wystepują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami i sądami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.


Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (winda). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje komiendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Naczelnika Wydziału i jego zastępcy.
 • Przyjmuje, segreguje, ewidencjonuje, przechowuje korespondencję resortową oraz od operatora pocztowego, a następnie przekazuje i wysyła adresatom oraz podmiotom zewnętrznym.
 • Odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot do sekretariatu dokumentów ostatecznie zakończonych, sporządza spisy archiwalne i protokoły brakowania materiałów niearchiwalnych kat. BC, a następnie dokonuje rozliczenia urządzeń.
 • Rozlicza policjantów Wydziału z posiadanych dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do służby w innej jednostce / komórce organizacyjnej Policji. Podpisuje karty obiegowe.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze.
 • Udziela informacji na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur i obywateli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracyjno-biurowej
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • Znajomość i umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność komunikowania się i współpracy.
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. i później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone