Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116801

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Synchronizuje działania, sprawy i obieg dokumentów między poszczególnymi zespołami Wydziału Finansów i komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, opracowuje projekty decyzji w imieniu Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów, współpracuje z koordynatorami Zespołów Wydziału, opiniuje projekty decyzji kierownika jednostki, nadzoruje sprawy związane z przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów Wydziału Finansów, w celu zapewnienia terminowości i prawidłowej realizacji zadań.
 • Wspiera kierownictwo Wydziału w realizacji zagadnień osobowych dotyczących pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Finansów m.in. poprzez redagowanie pism, sporządzanie opinii, stanowisk, wytwarzanie dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem ustawowych terminów, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym za zgodność z oryginałem niezbędne dokumenty, celem prawidłowej realizacji zadań oraz udzielenia informacji organom administracji publicznej, pozostałym podmiotom i osobom zewnętrznym oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
 • Realizuje czynności dotyczące ujawnienia przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym m.in. gromadzi wszelką niezbędną dokumentację, współpracuje z Zespołem Prawnym, interpretuje przepisy prawne i na tej podstawie samodzielnie opracowuje i przedkłada za pośrednictwem przełożonego projekt stanowiska kierownikowi jednostki, celem jego akceptacji i dalszej realizacji.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego i kwaterunkowego Wydziału Finansów oraz przygotowuje, aktualizuje i przechowuje dokumentację w zakresie powierzenia mienia pracownikom i funkcjonariuszom Wydziału Finansów celem prawidłowego zarządzania rzeczowymi składnikami majątku.
 • Obsługuje platformę zakupową w zakresie Wydziału Finansów w celu realizacji i monitorowania prawidłowego przebiegu postępowań oraz zawarcia umów.
 • Realizuje zadania wynikające z Systemu Kontroli Zarządczej w zakresie określonym w decyzji w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji w celu zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby/pracy nałożonego ustawowymi przepisami oraz Zarządzeniem KGP.
 • Administruje programem billing, zakłada konta indywidualne użytkowników, konfiguruje oraz zarządza uprawnieniami użytkowników Wydziału Finansów w celu prawidłowego wykorzystania telefonów służbowych.
 • Opracowuje karty zadań operacyjnych Wydziału Finansów związanych z planem działań kierownika jednostki zmilitaryzowanej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpiecznego państwa i w czasie wojny, stanowiące dokumentację niejawną, w celu realizacji nałożonych na jednostkę zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów dot. finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Kreatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych Word, Excel lub Open Office
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

  Dodane: 2023-03-27

 • Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

  Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: wspieranie pracowników wydziału w zakresie stosowania zasad prostego języka, upraszczanie dokumentów urzędowych, tworzenie raportów z liczby i rodzaju uproszczonych dokumentów, prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania...

  Dodane: 2023-03-14

 • Inspektor

  Firma: Komenda Miejska Policji w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie...

  Dodane: 2023-03-13

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone