Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 129802

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju, 


-   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-  wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


 

Zakres zadań

 • Prowadzi monitoring rzeczowy oraz finansowy realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • Bierze udział w procesie aktualizacji i zatwierdzania harmonogramów wykonania robót dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział,
 • Monitoruje wdrażanie przez Wydział zaleceń w tym zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali. Prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zadań Wydziału,
 • Współpracuje z Kierownikami Projektu w zakresie dokonywanych przeglądów gwarancyjnych, monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji usunięcia wad i usterek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: finansowania, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych; warunków kontraktowych FID.
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Główny specjalista

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Główny specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy...

  Dodane: 2023-12-06

 • Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie...

  Dodane: 2023-11-15

 • Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Lokalizacja: śląskie/ Jaworzno

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie...

  Dodane: 2023-11-15

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone