Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 129486

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów);
 • kontakt z klientem zewnętrznym;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • księguje i dekretuje dokumenty księgowe;
 • nalicza wynagrodzenia i sporządza listy płac dla pracowników jednostki oraz sporządza dokumenty rozliczeniowe w programie Płatnik;
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • sporządza i przekazuje deklaracje podatkowe;
 • nalicza pozostałe potrącenia pracowników;
 • obsługuje rachunki bankowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • przygotowuje dokumenty do wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło;
 • archiwizuje dokumenty finansowo–płacowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej;
 • znajomość: przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych (Dział I Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.); znajomość przepisów z ustawy o rachunkowości (Rozdział 1 i 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.); przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność planowania działań i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel);
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości budżetowej,
 • przeszkolenie z rozliczania wynagrodzeń pracowników,
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych

  Firma: Katowickie Inwestycje S.A.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych, wyciągów bankowych oraz innych dokumentów, kontrola rozrachunków, bieżąca analiza kont księgowych, weryfikacja, uzgadnianie i potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami, kontrola i...

  Dodane: wczoraj

 • Specjalista ds. księgowości i środków trwałych

  Firma: ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  księgowanie operacji gospodarczych, ze szczególnym naciskiem na: wprowadzanie i księgowanie dokumentów zakupu do systemu finansowo–księgowego oraz ich weryfikacja pod względem formalno–rachunkowym, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone