Praca: Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/36

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert (przedłużony): 02.06.2022 r.

Szczegóły oferty

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współuczestniczenie w procesach nadzoru i implementacji organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych w Oddziale,
 • bieżące monitorowanie zdarzeń w systemach teleinformatycznych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach,
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz obsługa incydentów i zdarzeń niepożądanych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale,
 • współudział w procesie tworzenia planu inwestycyjnego i jego realizacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • udział w zarządzaniu ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji,
 • współudział we wdrażaniu odpowiednich do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego,
 • udział we wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu planów ciągłości działania,
 • udział w utrzymywaniu w aktualności klasyfikacji aktywów informacyjnych Oddziału,
 • udział w procesie opracowywania i utrzymywania w aktualności zapisów stanowiących rozwinięcie Polityki Bezpieczeństwa (procedury, instrukcje, przewodniki),
 • obsługa zdarzeń skutkujących koniecznością zgłoszenia do CSIRT oraz współpraca w tym zakresie z właściwym CSIRT.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane wykształcenie informatyczne)
 • Lata pracy zawodowej: wymagane są trzy lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w IT,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • praktyczna znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
 • znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (tekst mający znaczenie dla EOG),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • wiedza i umiejętności pozwalające na weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania eksploatowanego systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa,
 • umiejętność pracy z systemami i infrastrukturą IT,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • kreatywność i zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi,
 • praktyczna znajomość narzędzi klasy SIEM (Security Information and Event Management), DLP (Data Loss Prevention) i innych zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013 (SZBI) dokumentacji SZBI.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone