Praca: Specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/53

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

Termin składania ofert: 06.09.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • analiza i weryfikacja zgodności pomiędzy wartością wykazaną a sprawozdaną do Oddziału Funduszu (dotyczy zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zakupionych wyrobów medycznych, produktów leczniczych, jeśli warunkiem ich rozliczenia jest konieczność przedstawienia faktury /rachunku),
 • analiza wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń,
 • uczestniczenie w postepowaniach (konkursy ofert, rokowania) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne oraz postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej).
WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie:
  • wyższe medyczne: lekarz medycyny, pielęgniarka, ratownik medyczny lub wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • średnie: pielęgniarka, ratownik medyczny, opiekun medyczny
 • lata pracy zawodowej:
  • przy wykształceniu wyższym wymagane są minimum 3 lata stażu pracy
  • przy wykształceniu średnim wymagane jest minimum 5 lat stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych w zakresie leczenia szpitalnego lub w zawodzie pielęgniarki, położnej, opiekuna medycznego, ratownika medycznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2022 poz. 787),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021 poz. 290 z późn. zm.)
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych (leczenie szpitalne),
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone