Praca: Samodzielny referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Tychy
Ogłoszenie o naborze Nr 88116

Warunki pracy

Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są zarówno w siedzibie urzędu, jak i poza jego siedzibą. Częste wyjazdy służbowe, np. w celu pobierania zapotrzebowanych materiałów, sprzętu, dostarczania dokumentów rozliczeniowych. Odpowiedzialność materialna. Wysiłek fizyczny. Siedziba pracodawcy usytuowana jest na 4. pietrze. Istnieje możliwość korzystania z windy lub schodów. Brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń technicznych i sanitarnych.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu zabezpieczenia logistycznego, finansowego i medycznego WKU, w tym : prowadzi dokumentację planistyczną, eksploatacyjną, materiałową oraz sprawozdawczą - we współdziałaniu z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, realizuje obsługę i remont sprzętu technicznego, odpowiada za właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzętu wojskowego, utrzymanie nieruchomości i gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym.
 • Sprawowuje nadzoru nad przechowywaniem i zabezpieczeniem podstawowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego występującego na wyposażeniu WKU, a także prowadzi ewidencję w tym zakresie
 • Prowadzi gospodarkę materiałową w poszczególnych działach zaopatrzenia
 • Opracowywuje Plan rzeczowo - finansowy dla WKU oraz zgłasza potrzeby do Planu zakupów
 • Porównuje stan ewidencyjny sprzętu i środków materiałowych będących na ewidencji WKU z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym
 • Utrzymuje we właściwym stanie technicznym budynek oraz teren WKU za pośrednictwem komórki wewnętrznej Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 • Dostarcza do Pionu Głównego Księgowego dokumenty stanowiące podstawę wypłaty świadczeń pieniężnych za podróże służbowe
 • Realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska
 • Współpracuje z właściwą komórką wewnętrzną Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie organizacji gromadzenia, przechowywania i przekazywania odpadów.
 • Uzupełniania środki znajdujące się w Punkcie Przyjęcia i Wyposażenia WKU.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Word i Excel)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziany własny samochód
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Referent

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

  Dodane: 2021-12-01

 • Referent

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

  Dodane: 2021-11-28

 • Referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  pomoc w przygotowywaniu dokumentów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowywanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowywanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełożonego, oferta pracy przeznaczona dla osób...

  Dodane: 2021-11-26

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone