Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87714

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie na stanowisku pracy sztuczne i naturalne

 • stanowisko pracy znajduje się w dziesięciopiętrowym budynku, wyposażonym w trzy windy, brakuje natomiast podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • ­Pozyskuje i analizuje dane w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzanie ryzykiem zewnętrznym
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do budżetu państwa
 • Weryfikuje zasadność zwrotów podatku w celu zapobiegania wyłudzeniom z budżetu państwa oraz przygotowuje postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w tym w zakresie bieżącej obsługi i analizy informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu identyfikacji zdarzeń mogących rodzić podejrzenia naruszenia przepisów prawa oraz wdrożenia odpowiednich procedur sprawdzających czy kontrolnych
 • Realizuje sprawy związane z obsługą systemu wymiany informacji podatkowych, wymianą tych informacji, oraz analizą informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych – w celu wykonania postanowień ustawy a także pozyskania wiedzy o podatnikach na potrzeby innych procedur
 • Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym – z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników w celu identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego deklarowanego przez składającego oświadczenie majątkowe
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu dyscyplinowania uczestników podejmowanych przez organ czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Excel
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Referent ds. technicznych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  obsługa klienta, dokonywanie zgłoszeń wad / usterek na współnotach, praca w terenie, pomiary, dostarczanie poczty, przeprowadzanie inwentaryzacji w budynkach, obsługa poczty i pakietu Ms Office, Exel Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

  Dodane: wczoraj

 • Referent działu księgowości

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  dekretacja dokumentów księgowych, terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie i wysyłanie przelewów za faktury, prowadznie ewidencji środków trwałych majątku Cechu, sporządzanie wniosków o wypłate wynagrodzenie pracowników...

  Dodane: 2021-12-06

 • Referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  prace administracyjno - biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: z

  Dodane: 2021-12-04

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone