Praca: Referent

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 130022

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu przyjmowania i wydawania dokumentów, udzielenia informacji, udostępnienia akt sprawy z postępowań administracyjnych, pracownikami innych instytucji (m.in. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu ds. Cudzoziemców, prokuratury, sądów, ZUS, urzędów skarbowych, urzędów wojewódzkich, placówek dyplomatycznych i organów administracji samorządowej) celem udzielenia im informacji o wydanych decyzjach. Nietypowe godziny pracy: pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Urzędu przy ul. Damrota 16 w Katowicach – w trakcie remontu, wyposażony w podjazd, windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi wpisu do ewidencji zaproszeń oraz prawa pobytu obywateli Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ZK) oraz członków ich rodzin i udziela klientom informacji w tych zakresach.
 • Wspomaga zadania w sprawach dotyczących zaproszeń, odmowy ich wpisania i unieważnienia wpisania do ewidencji zaproszeń oraz prawa pobytu i prawa stałego pobytu obywateli UE i ZK.
 • Weryfikuje składane wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, dokumenty tożsamości pracodawców lub ich pełnomocników oraz uwierzytelnia „za zgodność z oryginałem” przedłożone przez klientów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) dokumenty.
 • Zapewnia obsługę systemów: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ewidencji zaproszeń (SI Pobyt).
 • Udziela klientom informacji dotyczących przepisów z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz wydawanych decyzji w celu wyjaśnienia im trybu prowadzonych postępowań administracyjnych oraz warunków pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 • Wprowadza dane z wniosków o wydanie zezwoleń na pracę do aplikacji „Zatrudnienie cudzoziemców” w Systemie Informatycznym BROKER.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Referent ds. biurowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Oferta stażu dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat) w ramach programu z EFS PlusWykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe o kierunku administracja; zakres obowiązków: prace biurowe, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie i archiwizacja...

  Dodane: dzisiaj

 • Referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

  Lokalizacja: śląskie/ Mikołów

  Miejsce odbywania stażu: Mikołów, Czas pracy stażysty: pon- pt 7-15Okres stażu: min. 3 m-ceWprowadzenie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, archiwizacja zakończonych spraw, przetwarzanie danych...

  Dodane: wczoraj

 • Referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

  Lokalizacja: śląskie/ Mikołów

  Miejsce odbywania stażu: Mikołów,Czas pracy stażysty: pon- pt 7-15Okres stażu: min. 3 m-ceWprowadzenie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, archiwizacja zakończonych spraw, przetwarzanie danych...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone