Praca: Referent ds. płac

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Referent ds. płac
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/3063
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/4696- Ogłoszenie nr DK/2/2021 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Katowicach 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. płac.- Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników .2. Sporządzanie miesięcznych list płac w rozbiciu na poszczególne grupy pracownicze.3. Naliczanie i sporządzanie list płac: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentów za urlopy.4. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i sporządzanie list płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego.5. Naliczanie świadczeń ZUS z funduszu chorobowego i wypadkowego (macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy).6. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ubezpieczenia zdrowotne oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.7. Naliczanie potrąceń: PZU, PKZP, pożyczek z ZFŚS, zajęć sądowych i innych zgodnie obowiązującymi przepisami.8. Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynikających z obowiązku płatnika. 9. Sporządzanie miesięcznej deklaracji rozliczeniowej do ZUS i rocznej deklaracji do Urzędu Skarbowego.10. Terminowe przekazywanie składek i podatku dochodowego od osób fizycznych.11. Sporządzanie deklaracji PIT 11 i PIT 40.12. Sporządzanie rocznej informacji RMUA i IWA.13. Prowadzenie kartotek zarobkowych, kartotek zasiłkowych i podatkowych.14. Sporządzanie wniosków do rent i emerytur w zakresie wynagrodzeń. Wystawianie zaświadczeń Rp-7.15.Prowadzenie dokumentacji potrąceń podatku i funduszy: emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, ubezpieczenia zdrowotnego.16. Sporządzanie dowodu księgowego z naliczeń płacowych i potrąceń dokonanych w danym miesiącu.17. Miesięczne sporządzanie przelewów dotyczących płac.18. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.19. Zawiadamianie ZUS o rocznych dochodach pracujących emerytów.20. Prowadzenie zbiorczego zestawienia funduszu płac w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.21. Uzgadnianie funduszu płac z kartoteką księgowości finansowej.22. Terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw (w tym GUS).23. Przygotowywanie danych płacowych do planu finansowego na następny rok.24. Rozliczanie miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.25. Obowiązki związane z PPK 26. Obsługa programu płacowego Arisco, obsługa programu Płatnik.27. Zastępstwo specjalisty ds. kadr podczas nieobecności.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: O stanowisko referenta ds. księgowości może ubiegać się osoba, która:1. Posiada obywatelstwo polskie.2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.3. Posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.6. Posiada cechy takie jak: dokładność, rzetelność, terminowość oraz chęć do podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji.7. Posiada umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.8. Posiada umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz Internetu.Wymagania dodatkowe (mile widziane):1. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.2. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku lub innym w dziale księgowości w jednostce sektora finansów publicznych.3. Znajomość programu Płatnik.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 010 - 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Magazynier

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  Kompletacja towaru (odzież), praca ze skanerem, inne prace pomocnicze Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: dyspozycyjność do pracy fizycznej 2 zmianowej (w tym pracy w godzinach nocnych), chęci do pracy

  Dodane: wczoraj

 • Magazynier

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Mysłowice

  Kompletacja towaru (art. spożywcze), praca ze skanerem, inne prace pomocnicze Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: dyspozycyjność do pracy fizycznej 2 zmianowej, chęci do pracy, mile widziane prawo jazdy kat. B lub uprawnienia do...

  Dodane: wczoraj

 • Elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

  Lokalizacja: śląskie/ Siemianowice Śląskie

  Montaż aparatury i instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia, wykonywanie linii kablowych NN, SN i WN, montaż i uruchomienie rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Montaż urządzeń elektroenergetycznych. Możliwość przeszkolenia...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone