Praca: Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Psycholog
Miejsce pracy: Bytom
Numer: StPr/21/2144
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1628256417,1619715887- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko PSYCHOLOGw Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Bytomiu- Liczba lub wymiar etatu: 1 etat- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13- Główne obowiązki:1. Sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka w zakresie rozwoju poznawczego, rozwoju społeczno- emocjonalnego, jego sytuacji rodzinnej.2. Ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i sporządzanie planu pomocy dziecku.3. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.4. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania.5. Dbanie o stan zdrowia dziecka konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich.6. Współpraca z pedagogiem, fizjoterapeutą, pracownikami instytucji wspierania rodziny w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.7. Prowadzenie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu (o ile dziecko tego wymaga).8. Prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych.9. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka- Praca w równoważnym systemie czasu pracy w godzinach 7:00-20:00 do ustalenia z pracodawcą.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, tj:a) uzyskanie w polskiej uczelni dyplomu magistra psychologii lub uzyskanie za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;c) władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa;d) odbycie podyplomowego stażu zawodowego, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę.W przypadku osoby prowadzącej terapię udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną.2. Co najmniej dwuletni staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.3. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.6. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.9. Obywatelstwo polskie.10. Nieposzlakowana opiniaPożądane cechy kandydata:1. Wysoka kultura osobista.2. Kreatywność.3. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.4. Dyspozycyjność.5. Dobra organizacja pracy.6. Umiejętność współpracy7. Odpowiedzialność.8. Sumienność

Miejsce pracy:

Bytom


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Osoba wykonująca prace porządkowe

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  mycie ręczne, preze na wysokości do metrów, zamiatanie terenu wewnętrznego oraz zewnętrznego obiektów, sporządzanie roztworów chemicznych, cykliczna dezynfekcja, odkurzanie, pranie, opróżnianie koszy, segregacja odpadów, grabienie, pielęgnacja zieleni...

  Dodane: wczoraj

 • Pracownik budowlany (doposażenie)

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  praca w charakterze montera ociepleń budynków Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: doświadczenie w pracy na stanowiskach fizycznych, umiejętność pracy w zespole

  Dodane: wczoraj

 • Elektryk- elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Prace związane z budową i remontami instalacji elektrycznej w budownictwie mieszkalnym , umiejętność pracy w zespole. Miejsce pracy: Zabrze i okolice. Wymagania konieczne: Zawód: Elektryk budowlany (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone