Praca: Pracownik ds. badań i analiz w dziale programowania i analiz

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Pracownik ds. badań i analiz w dziale programowania i analiz
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2884
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1634218837,1133445168- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142 Katowice ul. Modelarska 10, www.rops-katowice.pl, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik ds. badań i analiz w Dziale Programowania i Analiz- Liczba lub wymiar etatu: 1 etat- Miejsce wykonywania pracy: Katowice- Główne obowiązki: Realizacja zadań własnych samorządu województwa określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), w tym w szczególności:1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa, obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy społecznej;2. monitorowanie postępu realizacji wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz wynikających z niej programów; 3. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programówpomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska; 4. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie; 5. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku; 6. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego. - Godziny pracy: 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- Wykształcenie wyższe. - Staż pracy: 2 lata dla specjalisty, 1 rok dla inspektora, dla podinspektora staż pracy nie jest wymagany. - Wiedza z zakresu metodologii badań społecznych i statystyki. - Umiejętność analizy danych. - Umiejętność twórczego pisania tekstów. - Umiejętność biegłej obsługi pakietu Microsoft Office. - Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - Posiadanie nieposzlakowanej opinii. - Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. - Obywatelstwo polskie. - Znajomość treści ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) dotyczących zadań samorządu województwa; - Znajomość treści Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (BIP ROPS); - Znajomość struktury dokumentu Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 (strona internetowa ROPS, zakładka: Strategia, programy i badania); - Znajomość struktury dokumentu Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023 (strona internetowa ROPS, zakładka: Strategia, programy i badania).Wymagania dodatkowe: - Umiejętności organizacyjne, w tym umiejętne organizowanie własnej pracy. - Umiejętność pracy w zespole. - Znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej. - Umiejętność stosowania zaawansowanych funkcji programów Word i Excel. - Umiejętność tworzenia raportów z badań i analiz. - Umiejętność samodzielnego projektowania i prowadzenia badań i analiz. - Prawo jazdy kategorii B. Umiejętności osobiste:- Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. - Wysoka kultura osobista. - Kreatywność. - Umiejętność analitycznego myślenia. - Sumienność i dokładność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Asystent do spraw księgowości

  Firma: MPiPS - PGP

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  księgowanie dokumentów do rejestrów VAT, KSPIR, ryczałt Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: bardzo dobra znajomość komputera, urządzeń biurowych, znajomość podstaw ekonomii i finansów, Uprawnienia:...

  Dodane: 2021-12-06

 • Pomocnik przy wycince i pielęgnacji drzew

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

  Lokalizacja: śląskie/ Tarnowskie Góry

  pomoc przy wycince i pielęgnacji drzew Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania dodatkowe: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  Dodane: 2021-12-06

 • Samodzielny referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  - Prowadzenie korespondencji z jednostkami Uczelni, prowadzenia spraw związanych z praktykami studenckimi i wyjazdami studentów, współpracy z organami Samorządu Studentów i organizacjami studenckimi, sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań oraz prowadzenie...

  Dodane: 2021-12-06

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone