Praca: Pedagog

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Pedagog
Miejsce pracy: Bytom
Numer: StPr/21/2146
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1628256490,1619715887- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko PEDAGOGAw Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Bytomiu- Liczba lub wymiar etatu: 1 etat- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13- Główne obowiązki: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w szczególności:1. Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej wychowanków, udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanka.2. Przeprowadzanie badań pedagogicznych dzieci oraz sporządzanie diagnoz i zaleceń do pracy z dzieckiem.3. Współudział w opracowaniu planów pomocy dziecku i realizowanie zadań wynikających ww. planów.4. Wykrywanie źródeł niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych oraz ustalenie właściwych metod oddziaływania na dziecko.5. Współdziałanie w sprawach wychowanków z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, instytucjami opiekuńczymi i wspierania rodziny, odpowiednimi organami oświatowymi.6. Prowadzenie z dziećmi zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa.7. Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w RPOT.8. Uczestniczenie w przygotowaniu z wychowankiem indywidualnego planu usamodzielnienia, udzielanie wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom.9. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, a w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszanie informacji o tych dzieciach do ośrodków adopcyjnych.10. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.11. Sporządzanie terminowych opinii o wychowankach na potrzeby Sądów Rodzinnych, Poradni i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.- Praca w równoważnym systemie czasu pracy w godzinach 7:00-20:00 do ustalenia z pracodawcą.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. Wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga.3. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.1. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.5. Obywatelstwo polskie.6. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.7. Nieposzlakowana opinia Pożądane cechy kandydata:1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.2. Wysoka kultura osobista.3. Kreatywność.4. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.5. Dyspozycyjność.6. Dobra organizacja pracy.7. Umiejętność współpracy.8. Odpowiedzialność.9. Sumienność.

Miejsce pracy:

Bytom


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik ochrony

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  praca na linii kas, niedopuszczanie do opuszczania sklepu z niezapłaconym towarem, kontrola zgodności zakupy z dowodem zakupu Wymagania inne: pełnoletność, odporność na stres, kultura osobista, schludny wygląd, opanowanie, spostrzegawczość, podzielna uwaga,...

  Dodane: wczoraj

 • Monter elektroniki

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Rozmieszczanie oraz mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach według dokumentacji fabrycznej. Wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie,...

  Dodane: wczoraj

 • Pracownik produkcji

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Praca przy taśmie produkcyjnej, wykonywanie/kompletowanie/składanie/ pakowanie/zabezpieczanie ozdób świątecznych. Wykonywanie prac przygotowawczych i porządkowych przy produkcji. Praca w pozycji stojącej (wymagane predyspozycje fizyczne). Realizowanie zadań...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone