Praca: Nadinspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Nadinspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gliwice
Ogłoszenie o naborze Nr 87068

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 


1.      Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


2.      Sposób wykonywania zadań: • dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 200 km,

 • poruszanie się po obiektach zakładów górniczych,

 • przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego obowiązków wynikających z przepisów.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów budowlanych zakładu górniczego, przygotowywanie projektów decyzji, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu jako organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowalnego w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych.
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń powstałych w związku z katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego, zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych, oraz przygotowywanie sprawozdania i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym lub inżynieria środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego /staż pracy: powyżej 5 lat pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności budowlanej,
 • uprawnienia budowlane,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, znajomość Prawa wodnego, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o dozorze technicznym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności budowlanej,
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik linii produkcyjnej

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Tychy

  Montaż elementów składowych dachów do samochodów typu cabrio.Kontrola jakości, pakowanie, klejenie. Wymagania inne: Dyspozycyjność, motywacja do pracy

  Dodane: wczoraj

 • Elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Ruda Śląska

  wykonywanie prac elektrycznych Wymagania konieczne: Zawód: Elektromonter (elektryk) zakładowy (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: uprawnienia SEP do 1 KV Wymagania inne: p

  Dodane: wczoraj

 • Operator koparki

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Ruda Śląska

  obsługa koparki Wymagania konieczne: Zawód: Operator koparki (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: kurs operatora koparki Wymagania inne: p

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone