Praca: Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 młodszy specjalista / specjalista w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/57

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 20.09.2022 r.

 

Szczegóły oferty

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, w tym pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej oraz wykonywanie pozostałych obowiązków wynikających z powierzonej funkcji zgodnie z ustawą z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz przepisami wewnętrznymi NFZ,
 • analiza i udział w sporządzaniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego,
 • konsultowanie i opiniowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegających ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
 • sprawdzanie poprawności wystawionych dokumentów finansowych dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane pod kątem zgodności z przepisami cyt. wyżej ustawy
 • przygotowywanie na polecenie przełożonych okresowych ocen, informacji, analiz i sprawozdań wynikających z realizowanych zamówień publicznych.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko młodszego specjalisty wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy w zakresie zamówień publicznych,
  • na stanowisko specjalisty wymagane są minimum 3 lata stażu pracy (w tym 2 lata w zakresie zamówień publicznych)

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
 • posiadanie niezbędnego doświadczenia umożliwiającego prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • praktyczna znajomość regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność, dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone