Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116981

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji).


Stanowisko pracy w Sztabie Policji usytuowane jest na I piętrze bloku A w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do Sztabu Policji wiąże się z koniecznością pokonywania drzwi z samozamykaczami otwieranych za pomocą karty magnetycznej. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, segreguje oraz ewidencjonuje dokumenty służbowe w dziennikach korespondencyjnych, prowadzi rejestry pomocnicze związane z obsługą kancelaryjną wydziału oraz monitoruje prawidłowość i terminowość rozliczania się funkcjonariuszy i pracowników z pobranych dokumentów, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w komórce organizacyjnej.
 • Obsługuje pocztę elektroniczną i system faksowo-mailowy, centralę telefoniczną wydziału, ewidencjonuje pisma i e-maile wpływające oraz wychodzące z sekretariatu w urządzeniach ewidencyjnych za pomocą urządzeń biurowych, jak i odręcznie – w celu wdrożenia i obsługi kompletnych rozwiązań w zakresie zarządzania i obsługi dokumentów, ewidencjonuje rejestry przepisów oraz zaopatruje wydział w materiały biurowe za pośrednictwem Wydziału Zaopatrzenia – w celu zapewnienia właściwej pracy wydziału.
 • Ewidencjonuje czas pracy, urlopy i absencję policjantów/pracowników wydziału w systemie SWOP – w celu zapewnienia rzetelnych danych umożliwiających rozliczenie czasu służby i pracy oraz sporządzania stosownych informacji na potrzeby komórki finansowej.
 • Uczestniczy w procesie powierzania mienia policjantom/pracownikom wydziału poprzez aktualizację użytkowników końcowych mienia oraz okresowe ustalanie stanu rzeczywistego mienia w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieniem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód i niedoborów.
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty, korespondencję jawną do podpisu kierownictwa wydziału, przygotowuje korespondencję jawną całego wydziału do wysyłki, w celu dystrybucji do adresata i sporządza wykazy na pocztę specjalną, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Organizuje proces archiwizacji dokumentów Sztabu Policji KWP w Katowicach oraz udziela instruktażu pracownikom, w celu prawidłowego i terminowego przekazywania dokumentacji do archiwum KWP w Katowicach.
 • Planuje na kolejny rok skierowania na badania profilaktyczne poszczególnych policjantów/pracowników wydziału, w celu ich uaktualniania, opracowuje dokumentację i prowadzi stosowne rejestry w przedmiotowym zakresie, planuje również na kolejny rok skierowania na szkolenia BHP poszczególnych policjantów lub pracowników cywilnych wydziału, które warunkują dopuszczenie policjanta lub pracownika cywilnego do realizacji zadań i czynności służbowych w celu zapewnienia rzetelnej informacji.
 • Sporządza pisma na polecenie kierownictwa wydziału oraz prowadzi terminarz spotkań, narad kierownictwa wydziału oraz zapewnia obsługę organizacyjną interesantów, gości, kierownictwa KWP w Katowicach i jednostek Policji - w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Terminowość i rzetelność realizacji zadań
 • Komunikatywność
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych (np. pod presją czasu)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, zmianowym. Praca zmianowa obowiązuje w godzinach 13.00-21.00 w wyznaczonych doraźnie przez przełożonego terminach; w pozostałe dni praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Oświetlanie naturalne i...

  Dodane: wczoraj

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa...

  Dodane: wczoraj

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone