Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 100660

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komisariatu Policji II w Sosnowcu. Na stanowisku pracy występują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami i sądami. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu II Policji w Sosnowcu, w budynku brak windy oraz podjazdów. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową naczelnika Wydziału oraz obsługę kancelaryjno - biurową Komendanta Komisariatu Policji oraz obsługę kancelaryjno - biurową komórek organizacyjnych Komisariatu Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych
 • Pobiera i przyjmuje korespondencję i przesyłki, ewidencjonuje je w rejestrze elektronicznym, a następnie wydaje je adresatom, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych
 • Wysyła korespondencję i przesyłki jawne, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Przygotowuje i archiwizuje dokumenty jawne, w celu przekazania ich do składnicy akt
 • Prowadzi pomocnicze ewidencje i rejestry, w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów jawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r. poz. 20 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze. Obsługa komputera...

  Dodane: 2022-06-24

 • Inspektor

  Firma: Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

  Lokalizacja: śląskie/ Ruda Śląska

  Warunki pracy Wynagrodzenie zasadnicze - 3507,57 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Praca biurowa i w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, nietypowe godziny pracy zagrożenie naciskami grup przestępczych,...

  Dodane: 2022-06-19

 • Młodszy inspektor w dziale księgowości wspólnot mieszkaniowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  obsluga wspólnot mieszkaniowych, sporządzanie naliczeń i rozliczeń księgowych, księgowanie faktur i wyciągów bankowych, segregowanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji biurowej, prowadzenie dokumentacji księgowej klienta, obsługa zgłoszeń...

  Dodane: 2022-06-06

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone