Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 86884

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (związana m. in. z kontrolami w zakresie obiektów tymczasowych). Zagrożenie korupcją. Kontakty ze stronami postepowań, projektantami, z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami nadzoru budowlanego. Wysiłek fizyczny - załączniki do wniosków o pozwolenie na budowę w sprawach dotyczących inwestycji celu publicznego to z reguły wielotomowe opracowania umieszczane w wielkogabarytowych i ciężkich opakowaniach.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne celem przygotowania projektów decyzji w sprawach dotyczących udzielania pozwoleń na budowę, wykonanie innych robót budowlanych, rozbiórkę a także wydawania zaświadczeń w tych sprawach.
 • Prowadzi postępowania celem przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (nie dotyczy zgłoszeń z projektami budowlanymi wymaganymi przepisami prawa) oraz zgłoszeń rozbiórki a także wydawania zaświadczeń w tych sprawach.
 • Prowadzi postępowania w trybie nadzwyczajnym celem przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach wznowienia, zmiany bądź uchylenia decyzji Wojewody Śląskiego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów postanowień dotyczących udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
 • Przygotowuje projekty pism (lub projekty pism i kopii dokumentacji), celem udzielania odpowiedzi na wnioski kierowane do Wydziału Infrastruktury przez strony po zakończonym postępowaniu lub w trybie informacji publicznej.
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem stwierdzenia wygaśnięcia, przeniesienia na innego inwestora lub zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości z uwagi na konieczność wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
 • Przeprowadza postępowania wyjaśniające w celu przygotowania projektu opinii dotyczących zasadności skargi wnoszonej przez obywatela lub stanowiska w odniesieniu do petycji a następnie przekazania ich do Wydziału Kontroli odpowiedzialnego za przygotowanie ostatecznej wersji odpowiedzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe na kierunkach kształcących w specjalnościach budowlanych: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji budowlanych - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunkach kształcących w specjalnościach budowlanych: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział I oraz V)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość „specustaw”: o transporcie kolejowym, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – w zakresie wydawania pozwoleń na budowę
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik branży przemysłowej

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  - Obsługa klienta, obsługa sprzedaży internetowej allegro, obsługa kasy fiskalnej, kontakt z klientem, dbałość o pozytywny wizerunek firmy.- Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Praca po 12 godzin w godzinach 8:45-20:45 + soboty, niedziele i święta...

  Dodane: wczoraj

 • Sprzątaczka

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

  Lokalizacja: śląskie/ Jaworzno

  Sprzątanie pomiesczeń biurowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: mile widziane doświadczenie zawodowe.

  Dodane: wczoraj

 • Malarz natryskowy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

  Lokalizacja: śląskie/ Piekary Śląskie

  Malowanie natryskowe rur aluminiowych na hali. Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 1 rok - malowanie natryskowe oraz chęć do pracy. Istnieje możliwość pracy na 1/2 etatu (rodzaj umowy oraz warunki do uzgodnienia). Wymagania konieczne: Zawód: Pozostali...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone