Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bytom
Ogłoszenie o naborze Nr 129846

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu. Wejście do budynku wyposażone w windę. Toalety na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.  Obsługa obywateli składających wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego lub odbierających właściwy dokument oraz dokonujących wpłat bezgotówkowych w punkcie paszportowym w Bytomiu. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi kompleksową obsługę paszportową - przyjmuje wnioski paszportowe i wydaje dokumenty paszportowe obywatelom.
 • Weryfikuje wnioski paszportowe pod kątem spełniania ustawowych wymagań celem podjęcia pozytywnych rozstrzygnięć w stosunku do osób ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Kontroluje dokument paszportowy przed wydaniem go wnioskodawcy celem weryfikacji spersonalizowanych danych osobowych oraz jakości zapisanych w mikroprocesorze danych biometrycznych.
 • Przyjmuje wpłaty bezgotówkowe (opłata za wydanie paszportu).
 • Przetwarza dane gromadzone w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP) w celu aktualizacji danych paszportowych obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Udziela klientom informacji i pomocy w załatwianiu spraw paszportowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Tytuł III. Opieka i kuratela)
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Budynek wyposażony jest w windy...

  Dodane: 2023-12-06

 • Starszy inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul....

  Dodane: 2023-11-27

 • Inspektor

  Firma: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

  Dodane: 2023-11-24

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone