Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 129703

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pomieszczenia biurowe na IV piętrze). Budynek
przy ul. Damrota  16 – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych – osób ubiegających się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Kontakt z pracownikami sądów, pracownikami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, wnioski oraz petycje z zakresu postępowań o ustalenie poziomu potrzeby wparcia.
 • Prowadzi postępowania administracyjno-sądowe w związku z wydawaniem decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, w tym sporządza m.in. projekty postanowień i decyzji.
 • Udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie informacji gromadzonych w postępowaniu o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
 • Sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania w zakresie realizacji zadań przez Wojewódzki Zespół w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
 • Zapewnia obsługę organizacyjną składów ustalających Wojewódzkiego Zespołu w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, w tym opracowuje harmonogramy posiedzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja.
 • znajomość: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniu wspierającym, kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Budynek wyposażony jest w windy...

  Dodane: 2023-12-06

 • Starszy inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul....

  Dodane: 2023-11-27

 • Inspektor

  Firma: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

  Dodane: 2023-11-24

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone