Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 129797

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego postępowania i sposobie rozpatrzenia sprawy; pracownikami placówek dyplomatycznych w celu ustalania czy osoba ubiegała się o zwolnienie z obywatelstwa polskiego; pracownikami urzędów gmin, starostw i urzędów stanu cywilnego w celu potwierdzania danych osobowych. Nietypowe godziny pracy - pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w I instancji celem opracowania projektów decyzji potwierdzających posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego.
 • Prowadzi obsługę klientów Urzędu celem przyjmowania wniosków oraz udzielania im pełnej informacji na temat obowiązujących przepisów i procedur w zakresie spraw związanych z obywatelstwem polskim.
 • Wprowadza dane do rejestrów dotyczących obywatelstwa.
 • Przygotowuje projekty pism kierowanych do organów gmin i powiatów celem powiadomienia rodziny o zgonie obywatela polskiego za granicą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim oraz przepisów wykonawczych do niej;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł II Dział I Rozdział I i Tytuł III)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o obywatelstwie Państwa Polskiego z 20 stycznia 1920r., o obywatelstwie polskim z 8 stycznia 1951r., o obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962r.
 • orientacja na klienta, myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Budynek wyposażony jest w windy...

  Dodane: 2023-12-06

 • Starszy inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul....

  Dodane: 2023-11-27

 • Inspektor

  Firma: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

  Dodane: 2023-11-24

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone