Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tarnowskie Góry
Ogłoszenie o naborze Nr 137294

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach oraz obszarze powiatu tarnogórskiego, m.Piekary Śląskie w godz. od 7:30 do 15:30.


Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadkach kryzysowych wymagających działań IW. 


Wyjazdy służbowe (narady, konferencje, szkolenia) - obsługa komputera i urządzeń biurowych. 


Budynek dwukondygnacyjny spełniający wymogi dotyczące pojazdów i odpowiedznio dostosowanych toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brak windy.  


Używanie samochdów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych podmiotach
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
 • sporządzanie planów kontroli w zakresie pełnienia nadzoru nad podmiotami
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładach zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
 • zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt
 • pobieranie prób do badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej i prawa administracyjnego
 • Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2024 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone