Praca: Inspektor w referacie projektów nieinwestycyjnych i koordynacji zit w wydziale funduszy europejskich w urzędzie miasta w katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor w referacie projektów nieinwestycyjnych i koordynacji zit w wydziale funduszy europejskich w urzędzie miasta w katowicach
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2916
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2019&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/113/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, KatowiceUrząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- odpowiedzialna za programowanie i opracowywanie projektów na rzecz miasta Katowice, wynikających m.in. ze Strategii Miasta Katowice,- analizowała możliwości pozyskiwania środków europejskich dla miasta Katowice, w tym ze środków Komisji Europejskiej,- przygotowywała dokumentację aplikacyjną projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich ze środków EFS oraz Komisji Europejskiej - sporządzała wnioski o dofinansowanie, kompletowała oraz sporządzała załączniki,- przygotowywała oraz kompletowała dokumenty niezbędne do podpisywania umów o dofinansowanie projektów,- prowadziła rozliczenia finansowe oraz kontrolowała budżet projektów,- monitorowała przebieg wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu,- monitorowała trwałość projektów zrealizowanych przez miasto Katowice,- realizowała obowiązki związane z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,- współpracowała z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi programy finansowe z funduszy europejskich,- współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerami, realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich,- przygotowywała oraz składała sprawozdania i wnioski o płatność,- archiwizowała dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej,- sporządzała odpowiedzi na interpelacje i zapytania,- opracowywała zestawienia projektowe,- brała udział w kontrolach prowadzonych projektów,- wprowadzała zmiany budżetowe dla zadań realizowanych przez Wydział Funduszy Europejskich.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 /budynek wyposażony w windę/,- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów telefonicznychi bezpośrednich z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, przedstawicielami IZ PO, innymi jednostkami samorządu terytorialnego itp.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- dobra znajomość przepisów:- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,- ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,- ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego,- ustawy o samorządzie gminnym,- dobra znajomość dokumentów strategicznych oraz regionalnych związanych z perspektywą finansową 2014-2020,- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych,- znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym /weryfikowana w trakcie procesu rekrutacji/,- biegła umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office.Wymagania dodatkowe:- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu,- systematyczność, dokładność,- samodzielność,- dyspozycyjność,- komunikatywność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Asystent do spraw księgowości

  Firma: MPiPS - PGP

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  księgowanie dokumentów do rejestrów VAT, KSPIR, ryczałt Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: bardzo dobra znajomość komputera, urządzeń biurowych, znajomość podstaw ekonomii i finansów, Uprawnienia:...

  Dodane: 2021-12-06

 • Pomocnik przy wycince i pielęgnacji drzew

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

  Lokalizacja: śląskie/ Tarnowskie Góry

  pomoc przy wycince i pielęgnacji drzew Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania dodatkowe: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  Dodane: 2021-12-06

 • Samodzielny referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  - Prowadzenie korespondencji z jednostkami Uczelni, prowadzenia spraw związanych z praktykami studenckimi i wyjazdami studentów, współpracy z organami Samorządu Studentów i organizacjami studenckimi, sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań oraz prowadzenie...

  Dodane: 2021-12-06

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone