Praca: Inspektor - w referacie lokalizacji obiektów w wydziale architektury i budownictwa w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor - w referacie lokalizacji obiektów w wydziale architektury i budownictwa w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2817
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2014&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/108/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowiceposzukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- sporządzała projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących,- prowadziła postępowania administracyjne.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,- praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.800 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w:--administracji publicznej - w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowyi ustalenie lokalizacji celu publicznego lub--opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego lub--projektowaniu w budownictwie,- posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5 lub art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- dobra znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,- umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word i MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym.Wymagania dodatkowe:- umiejętność redagowania pism,- samodzielność,- umiejętność postępowania w kontaktach z klientem zewnętrznym,- odporność na stres,- obowiązkowość, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Mechanik pojazdów

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  prace porządkowe w warsztacie, kontrola stanu technicznego pojazdów, prace serwisowe, diagnozowanie usterek, montaż akcesoriów itp.Miejsce pracy: Zabrze-Mikulczyce Wymagania konieczne: Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych* Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

  Dodane: 2021-12-01

 • Specjalista ds. przetargów

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  weryfikacja dokumentacji SIWZ, opracowywanie i składanie ofert przetargowych, nadzór nad aktualnością dokumentacji firmowej niezbędnej do udziału w postępowaniach przetargowych, składanie dokumentów i oświadczeń na wezwanie do zamawiającego z zachowaniem...

  Dodane: 2021-12-01

 • Pracownik techniczny

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Rozwieszanie ogłoszeń na terenie wybranych miejscowości województwa śląskiego - praca w terenie. Wymagania konieczne: Uprawnienia: prawo jazdy kategoria - B Wymagania inne: wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, dobra orientacja w terenie,...

  Dodane: 2021-12-01

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone