Praca: Inspektor w referacie księgowości budżetu miasta w wydziale budżetu miasta w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor w referacie księgowości budżetu miasta w wydziale budżetu miasta w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2390
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1994&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/88/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- prowadziła ewidencję należnych dotacji oraz windykację należności wynikających z zawartych porozumień/not księgowych (w tym obliczanie, wystawianie, przekazywanie not odsetkowych),- sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym jednostkowe sprawozdania RB-Z, Rb-N, Rb-UZ osób prawnych, dla których organem tworzącym/organizatorem jest miasto Katowice, sporządzała sprawozdania zbiorcze,- sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe, przedkładane przez jednostki budżetowe, wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,- sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania finansowe, przedkładane przez jednostki i zakłady budżetowe, wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,- sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania RB-N, RB-30s zakładów budżetowych,- współuczestniczyła w sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego - uzgadniała wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,współuczestniczyła w sporządzaniu bilansu skonsolidowanego - uzgadniała wzajemne rozrachunki występujące pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta,- sporządzała miesięczne zestawienia z wykonania dochodów w ujęciu źródeł ich pochodzenia,- opisywała i wprowadzała dowody księgowe do ewidencji księgowej, prowadzonej systemem komputerowym.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę - do pokonania kilka schodów na parterze/,- praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, jednostkami organizacyjnymi miasta Katowice oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość lub zarządzanie albo wyższe o dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów lub rachunkowości,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych - w szczególności w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ustawy o rachunkowości,- podstawowa znajomość przepisów: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,- umiejętność obsługi programów MS Office (MS Word oraz MS Excel) - w stopniu dobrym.Wymagania dodatkowe:- doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości i finansów,- umiejętność pracy pod presją czasu,- samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętności analityczne,- komunikatywność i dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik budowlany do prac wykończeniowych zewnętrznych - brukarz

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  prace budowlane wykończeniowe na zewnątrz - brukarz.Wyjazd do pracy z Zabrza. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, budowlane Wymagania inne: umiejętności ogólnobudowlane, brukarskie, wymagane doświadczenie w zawodzie

  Dodane: wczoraj

 • Sprzedawca

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Sprzedaż art. ogólnospożywczych. Praca w miłym zespole.Umowa o pracę lub umowa zlecenie do uzgodnienia. Praca na 2 zmiany (6.00-22.00). Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: wykształcenie bez znaczenia, książeczka sanepidowska...

  Dodane: wczoraj

 • Pozyskiwanie zleceń detektywistycznych z terenu katowic

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  - Zadania będą ala marketingowe/przedstawicielstwo handlowe/sprzedaż, itp. do wykonania za pomocą internetu (zdalnie/ elastycznie/dorywczo/zarobkowo, z domu, poprzez urządzenie połączone z internetem, do którego ma się dostęp), tj. poczty mejlowej, portalu...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone