Praca: Inspektor / specjalista ds. inwestycji i remontów (o.kdr-111-17/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor / specjalista ds. inwestycji i remontów (o.kdr-111-17/21)
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2494
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: www.katowice.sa.gov.pl- Dyrektor Sądu Apelacyineqo w Katowicach zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 20 września 2021r. OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA/SPECJALISTY DS. INWESTYCJI I REMONTÓW w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.- Miejsce świadczenia pracy: Sąd Apelacyjny w Katowicach, 40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 117/119- Oznaczenie konkursu: O.Kdr-111-17/21- Liczba wolnych stanowisk: 1 (w pełnym wymiarze czasu pracy).- Dodatkowe informacie: Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie m.in.: opracowywanie planów, analiz i sprawozdań w zakresie remontów i inwestycji wraz z elementami rozliczania nadzorowanych zadań, opracowywanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich i powykonawczych oraz przedmiarów/obmiarów robót, opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora z organami nadzoru, sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi lub inwestycyjnymi, docelowo pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót, udział w przygotowywaniu dokumentacji postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, weryfikacja dokumentacji projektowych, pełna obsługa, przygotowywanie i opracowanie korespondencji oddziału oraz dokumentacji związanej z zakresem powierzonych zadań, praca na komputerze w systemach teleinformatycznych (pakiet Office, program Norma do kosztorysowania robót budowlanych).- Zatrudnienie na stanowisku inspektora/specjalisty ds. inwestycji i remontów poprzedzone będzie zatrudnieniem na staż urzędniczy, z tym, że Dyrektor Sądu na podstawie art. 3a S 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 tj.) - może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej. - Godziny pracy: 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Kandydować może osoba:1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych 2 o nieposzlakowanej opinii;3 która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,4 przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,5 posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;6 która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,7 która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.Wymagania pożądane.1. wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia (magisterskie);2. wysoki poziom wiedzy w zakresie budownictwa,3. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego4. doświadczenie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, wykonywania nadzoru inwestorskiego i sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;5. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane - zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.) - 0 ile podlega temu obowiązkowi;6. zdolność analitycznego myślenia 7. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie powierzonych zadań;8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz programami Word, Excel i kosztorysowymi (Norma);9. znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,10. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres,11. umiejętność planowania i organizacji pracy,12. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,13. umiejętność pracy w zespole.Dodatkowym atutem będzie.1. posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej i/lub konstrukcyjno-budowlanej,2. wykształcenie wyższe lub podyplomowe ekonomiczne;3. posiadanie udokumentowanej praktyki uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2021.710 ze zm.),4. wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Montażysta podłóg

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  montaż produktów podłogowych tj.: panele laminowe, winylowe, wykładziny PCV, dywanowe;praca w terenie i w siedzibie firmy Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  Dodane: wczoraj

 • Obsługa wykrawarki rotacyjnej

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  obsługa wykrawarki rotacyjnej, transport, podawanie i odbieranie wyrobów, paletowanie, rozładunek materiału i załadunek wyrobów, oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak...

  Dodane: wczoraj

 • Referent/inspektor

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Mysłowice

  Praca w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Wykształcenienie minimum średnie.Umowa o prace na czas określony. Praca w godz. 7.30-15.30. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Dodane: 2021-10-23

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone