Praca: Inspektor nr 1 w referacie zezwoleń alkoholowych i rolnictwa w wydziale spraw obywatelskich w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor nr 1 w referacie zezwoleń alkoholowych i rolnictwa w wydziale spraw obywatelskich w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2154
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1985&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/79/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor nr 1 - w Referacie Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa w Wydziale Spraw Obywatelskich.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- przyjmowała i analizowała wnioski dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych,- przeprowadzała wizje u przedsiębiorców na terenie Katowic w zakresie spełniania zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,- przekazywała wnioski Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wydania opinii co do usytuowania punktu sprzedaży oraz limitu, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Katowice,- opracowywała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,- sprawdzała dowody opłat oraz wydawała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,- przyjmowała pisemne oświadczenia o wartości sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży za rok poprzedni oraz naliczała na ich podstawie opłaty za zezwolenia alkoholowe,- sprawdzała prawidłowość dokonywanych opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie przedstawianych dowodów wpłaty,- wydawała zaświadczenia o dokonanych opłatach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,- prowadziła oraz aktualizowała ewidencję i bazę danych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,- prowadziła postępowania odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Katowice,- współpracowała ze służbami porządkowymi i kontrolnymi w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,- praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic/, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.400 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.- Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: administracja, ekonomia, zarządzanie


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: administracja, ekonomia, zarządzanie,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, - umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office oraz Libre Office - w stopniu dobrym.Wymagania dodatkowe:- doświadczenie w obsłudze klienta,- umiejętność redagowania pism,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,- komunikatywność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Osoba wykonująca prace porządkowe

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  mycie ręczne, preze na wysokości do metrów, zamiatanie terenu wewnętrznego oraz zewnętrznego obiektów, sporządzanie roztworów chemicznych, cykliczna dezynfekcja, odkurzanie, pranie, opróżnianie koszy, segregacja odpadów, grabienie, pielęgnacja zieleni...

  Dodane: wczoraj

 • Pracownik budowlany (doposażenie)

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  praca w charakterze montera ociepleń budynków Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: doświadczenie w pracy na stanowiskach fizycznych, umiejętność pracy w zespole

  Dodane: wczoraj

 • Elektryk- elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Prace związane z budową i remontami instalacji elektrycznej w budownictwie mieszkalnym , umiejętność pracy w zespole. Miejsce pracy: Zabrze i okolice. Wymagania konieczne: Zawód: Elektryk budowlany (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone