Praca: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Miejsce pracy: Jaworzno
Nr ref.: DI/1/2021
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa i 6 letni staż pracy lub wyższe techniczne pierwszego stopnia z zakresu budownictwa i 4 letni staż pracy,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z budownictwem drogowym,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie),
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w ramach nadzorowania prac obejmujących zakres drogowy,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy prawo budowlane oraz ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji przedmiarów robót,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność w wykonywaniu zadań.
Zakres zadań:
 • sprawowanie nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • przygotowanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów nawierzchni i robót utrzymaniowych,
 • przygotowanie zgłoszeń robót budowlanych,
 • współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów dróg,
 • udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów,
 • nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg i urządzeń drogowych,
 • dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym,
 • prowadzenie kontroli budów pod względem należytego ich oznakowania w trakcie realizacji robót,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2021 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Oferuję:
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • odpowiedzialne stanowisko,
 • możliwość realizacji ambicji zawodowych, stabilizacji zawodowej.
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor / Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych

  Firma: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  prowadzenie akt personalnych pracowników, wykonywanie całokształtu prac wraz z sporządzaniem dokumentacji dotyczącej zatrudniania, przebiegu zatrudnienia i zwalniania pracowników , prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu pracy, obsługa programu Płatnik w...

  Dodane: 2021-09-15

 • Inspektor w Dziale Inżynierii

  Firma: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

  Lokalizacja: śląskie/ Jaworzno

  Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe techniczne pierwszego stopnia z zakresu budownictwa i 2 letni pracy, co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z...

  Dodane: 2021-08-26

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone