Praca: Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Departamencie Kontroli

Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach
w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/21/241

Miejsce pracy: Katowice

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 03.01.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale III A oraz w art. 192 a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.);
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - stomatolog;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów (Zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. (ze zm.) w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • orientacja na osiąganie celu kontroli;
 • odporność na stres;
 • umiejętność planowania i organizowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli; opracowywanie lub współuczestniczenie w...

  Dodane: dzisiaj

 • Lekarz Stomatolog

  Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  wybrane Centrum Stomatologii Medicover w Katowicach Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie! W Medicover Stomatologia to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz: stomatologia zachowawcza, endodoncja mikroskopowa, ortodoncja (aparaty stałe,...

  Dodane: 2022-01-11

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone