Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 135505

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca na stanowisku kierowniczym,
 • ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15
 • użytkowanie sprzętu biurowego 
 • stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, związana z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, a takżę koniecznością podejmowania kluczowych decyzji
 • charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami
 • praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim

Zakres zadań

 • Nadzoruje i koordynuje, wszystkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem ministerstwa, w tym monitorowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w ministerstwie
 • Koordynuje prace związane z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa
 • Realizuje prace związane z opracowywaniem i aktualizacją zasad oraz polityk ochrony danych, sieci teleinformatycznej i systemów informatycznych wykorzystywanych w ministerstwie
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem w zakresie funkcjonujących systemów informatycznych
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie koordynowania spraw związanych z ochroną danych, w tym danych osobowych w systemach informatycznych
 • Pełni funkcję Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa
 • Koordynuje prace związane z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem sieci teleinformatycznej oraz systemów informatycznych w ministerstwie
 • Opracowuje analizy, zestawienia i raporty w zakresie zadań realizowanych w Departamencie w obszarze cyberbezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyka, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo lub audyt systemów informatycznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wiedza z zakresu audytów bezpieczeństwa, analizy złośliwego kodu, bezpieczeństwa informacji, doboru technologii oraz tworzenie infrastruktury/środowisk IT, zarządzania mikrousługami, szyfrowania
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • doświadczenie w budowaniu narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemów operacyjnych oraz usług
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • znajomość Dyrektywy NIS2
 • umiejętności analityczne
 • odporność na stres
 • umiejętności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętności modelowania procesów biznesowych
 • dyspozycyjność
 • znajomość Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 • poświadczenie bezpieczeństwa tajne, poufne, zastrzeżone
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Administrator Systemów Informatycznych

  Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Zadania: Utrzymanie systemów informatycznych w pełnej sprawności technicznej Monitorowanie systemów, usuwanie pojawiających się awarii oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstawaniu Przeprowadzanie instalacji i konfiguracji systemów...

  Dodane: 2024-04-14

 • Administrator Systemów Informatycznych

  Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Zadania: Utrzymanie systemów informatycznych w pełnej sprawności technicznej Monitorowanie systemów, usuwanie pojawiających się awarii oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstawaniu Przeprowadzanie instalacji i konfiguracji systemów...

  Dodane: 2024-04-14

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2024 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone