Praca: Główny specjalista w referacie projektów inwestycyjnych i europejskiej współpracy terytorialnej w wydziale funduszy europejskich w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Główny specjalista w referacie projektów inwestycyjnych i europejskiej współpracy terytorialnej w wydziale funduszy europejskich w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2969
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2024&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/118/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie Projektów Inwestycyjnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Funduszy Europejskich.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- sporządzała, weryfikowała oraz aktualizowała analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez miasto Katowice,- analizowała możliwości pozyskiwania środków europejskich dla miasta Katowice z zakresu działań inwestycyjnych,- przygotowywała dokumentację aplikacyjną projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich, w szczególności ze środków EFRR oraz FS - sporządzała wnioski o dofinansowanie oraz kompletowała i sporządzała załączniki,- przygotowywała oraz kompletowała dokumenty niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie projektów,- prowadziła rozliczenia finansowe oraz kontrolowała budżety projektów,- monitorowała przebieg wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu,- realizowała zadania związane z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,- współpracowała z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowe z funduszy europejskich,- współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz partnerami realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich,- przygotowywała oraz składała sprawozdania i wnioski o płatność,- archiwizowała dokumentację dotyczącą projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej,- uczestniczyła w kontrolach prowadzonych projektów.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 /budynek wyposażony w windę/,- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów telefonicznych i bezpośrednich z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, przedstawicielami IZ PO, innymi jednostkami samorządu terytorialnego itp.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 4.400 zł brutto, dodatek funkcyjny: od 200 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe,- udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- dobra znajomość przepisów: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym,- dobra znajomość dokumentów strategicznych oraz regionalnych związanych z perspektywą finansową 2014-2020,- znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,- biegła umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.Wymagania dodatkowe:- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu analiz finansowych i ekonomicznych,- doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,- komunikatywna znajomość języka angielskiego,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu,- samodzielność,- systematyczność, dokładność,- komunikatywność,- dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik linii produkcyjnej

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Tychy

  Montaż elementów składowych dachów do samochodów typu cabrio.Kontrola jakości, pakowanie, klejenie. Wymagania inne: Dyspozycyjność, motywacja do pracy

  Dodane: wczoraj

 • Elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Ruda Śląska

  wykonywanie prac elektrycznych Wymagania konieczne: Zawód: Elektromonter (elektryk) zakładowy (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: uprawnienia SEP do 1 KV Wymagania inne: p

  Dodane: wczoraj

 • Operator koparki

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Ruda Śląska

  obsługa koparki Wymagania konieczne: Zawód: Operator koparki (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: kurs operatora koparki Wymagania inne: p

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone