Praca: Główny specjalista w biurze zarządzania energią w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Główny specjalista w biurze zarządzania energią w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/2458
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2002&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/96/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Biurze Zarządzania Energią.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- koordynowała i monitorowała realizację Planu działań na rzecz energii i klimatu dla miasta Katowice,- reprezentowała miasto Katowice w spotkaniach projektowych w kraju i za granicą,- opracowywała wskaźniki dotyczące realizacji dokumentów strategicznych,- opracowywała analizy, opinie i uzgodnienia związane z bilansem nośników energii i emisji zanieczyszczeń.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,- praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z mieszkańcami, zarządcami budynków i innymi podmiotami zewnętrznymi. Okresowo możliwa praca poza wyznaczonym miejscem i godzinami pracy.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 4.200 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości od 300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe: inżynier lub magister inżynier o kierunku lub specjalności: energetyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub informatyka,- udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - bardzo dobra znajomość przepisów: rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,- dobra znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie przepisów ogólnych, instalacji ogrzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz oszczędzaniu energii i izolacyjności cieplnej,- podstawowa znajomość przepisów: ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, ustawy o efektywności energetycznej - w zakresie przepisów ogólnych, krajowego celu wzakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, ustawy Prawo budowlane - w zakresie przepisów ogólnych oraz utrzymania obiektów budowlanych, ustawy o samorządzie gminnym,- znajomość zagadnień związanych z auditingiem energetycznym obiektów i źródeł ciepła, charakterystyką energetyczną obiektów oraz taryfikacją stosowaną do rozliczeń nośników energii i wody,- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym /weryfikowana w trakcie procesu rekrutacji/,- umiejętność pracy w środowisku MS Windows oraz znajomość programów pakietu MS Office, OpenOffice oraz Internetu - w stopniu bardzo dobrym.Wymagania dodatkowe:- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu,- rzetelność, dokładność, kreatywność,- dyspozycyjność,- komunikatywność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Montażysta podłóg

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  montaż produktów podłogowych tj.: panele laminowe, winylowe, wykładziny PCV, dywanowe;praca w terenie i w siedzibie firmy Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  Dodane: wczoraj

 • Obsługa wykrawarki rotacyjnej

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  obsługa wykrawarki rotacyjnej, transport, podawanie i odbieranie wyrobów, paletowanie, rozładunek materiału i załadunek wyrobów, oferta pracy przeznaczona dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak...

  Dodane: wczoraj

 • Referent/inspektor

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Mysłowice

  Praca w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Wykształcenienie minimum średnie.Umowa o prace na czas określony. Praca w godz. 7.30-15.30. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Dodane: 2021-10-23

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone