Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 119592

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy w Wydziale Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji usytuowane jest na II piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zakres zadań

 • Koordynowanie działań oraz opracowywanie na podstawie uzyskanych informacji z jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu śląskiego odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz petycje. Dokonywanie oceny formalnej oraz wstępnie merytorycznej wniosków z zakresu informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w celu realizacji zadań ustawowych Policji. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi strony podmiotowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach urzędowego publikatora teleinformatycznego BIP oraz platformy teleinformatycznej ePUAP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Zarządzanie i obsługa platformy teleinformatycznej ePUAP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz przyznawanie dostępu do tej platformy uprawnionym policjantom/pracownikom Policji. Analizowanie i kwalifikowanie dokumentów oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania bezpośrednio skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. działalności śląskiej Policji, w tym w języku obcym (np. angielski).
 • Umieszczanie informacji publicznej w celu bieżącej aktualizacji informacji w BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Nadawanie uprawnień policjantom/pracownikom Policji komórek organizacyjnych KWP w Katowicach oraz jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego do dostępu i obsługi BIP.
 • Obsługa poczty elektronicznej wpływającej do Komendanta na adres BIP oraz obsługa Centralnego rejestru informacji publicznych wpływających do KWP w Katowicach, w celu monitorowania obiegu informacji publicznej w KWP w Katowicach.
 • Obsługa Centralnego rejestru decyzji ws. odmów udostępniania informacji publicznych na wpływające wnioski do KWP w Katowicach w celu monitorowania obiegu informacji publicznej w KWP w Katowicach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu postępowań administracyjnych
 • Komunikatywność
 • Kreatywność i inicjatywa
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Asertywność
 • Umiejętność argumentowania kwestii drażliwych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera i programów Office
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone