Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 130102

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz praca w terenie. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu Policji I w Katowicach przy ulicy Żwirki i Wigury 28.

Zakres zadań

 • kontroluje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych i zwraca je wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów formalnych w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty niejawne w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w jednostce,
 • prowadzi skorowidze funkcjonariuszy i pracowników mających w swojej dyspozycji dokumenty niejawne, sporządza wykazy pobranych dokumentów niejawnych oraz okresowo rozlicza dokumenty z dziennikiem ewidencyjnym w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • rozlicza policjantów i pracowników jednostki z posiadanych dokumentów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do innej jednostki/komórki organizacyjnej Policji oraz potwierdza fakt rozliczenia na karcie obiegowej w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot dokumentów niejawnych ostatecznie zakończonych, sporządza spisy archiwalne i protokoły brakowania , a następnie dokonuje rozliczenia urządzeń ewidencyjnych w celu prawidłowego przechowywania dokumentów,
 • rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym,
 • dokonuje skreśleń i adnotacji dotyczących znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli "ścisle tajne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • planowanie i organizacja pracy własnej,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność współpracy, komunikowania się.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa...

  Dodane: 2023-12-08

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Budynek wyposażony jest w windy...

  Dodane: 2023-12-06

 • Starszy inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul....

  Dodane: 2023-11-27

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone